Home PageAlgemene voorwaarden + retourneren

Algemene voorwaarden + retourneren

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Klein Geluk

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@kleingeluk-wouw.nl

Klein Geluk is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Klein Geluk worden aangepast.


ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Klein Geluk. Tenzij Klein Geluk zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.

1.3. Artikelen dienen binnen een termijn van max. 4 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

1.4. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en monitorcapaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering. (zie artikel 6).

BETALING

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.

2.2 Na een bestelling met bestemming binnen Nederland ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Voor online betalingen worden géén extra kosten in rekening gebracht.

2.3 U kunt betalen door middel van Ideal. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen twee werkdagen ter bestelling aan te bieden aan PTT post.

 

VERZENDKOSTEN

3.1. Voor zendingen binnen Nederland rekenen wij de verzendkosten zoals PTT post deze hanteert, en eventueel een bubbel envelop.

3.2. Voor leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa bedraagt de bijdrage in de verzendkosten € 13,00 voor pakketten tot 2 kg. Is het pakket zwaarder dan doen wij u uiteraard vooraf per e-mail een volledige prijsopgave.

3.3. U kunt tevens uw bestelling, mits betaald, in de winkel komen ophalen. U dient dit als opmerking aan te geven bij het plaatsen van uw bestelling.

ANNULERING

4.1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch. Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4.3. Indien een koper niet binnen 24 uur de bestelling annuleert, zie onder 4.1., is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 24 uur geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

4.4. Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:

1. €1,00 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
2.     €1,50 bij het annuleren van een gehele bestelling.

LEVERING

5.1. Wij streven ernaar om bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Klein Geluk is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

5.2. Een bestelling zal in principe altijd binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. Indien een bestelling bestaat uit meerdere producten is Klein Geluk gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Klein Geluk geen extra verzendkosten in rekening.

5.4. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

5.5. Kleine zendingen die passen door een standaard brievenbus worden door ons als gewone post verzonden.

5.6. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.7. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

RETOURNEREN

6.1. Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Klein Geluk te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan Klein Geluk.  Wanneer het product retour is ontvangen worden de productkosten incl. eventueel betaalde verzendkosten van de heenzending per omgaande aan u overgemaakt. Kosten voor het retour sturen zijn voor eigen rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en  in de originele staat in degelijk verpakkingsmateriaal retour gezonden wordt. Voor het retourneren verzoeken wij u gebruik te maken van ons retourformulier en het pakketje te versturen met track & trace.

Download retourformulier PDF
Download retourformulier WORD

6.2. Artikel 6.1.is niet van toepassing indien: de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; de originele verpakking ontbreekt.

6.3. Wij geven geen garantie op: afgeprijsde artikelen

6.4. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Klein Geluk gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren in onze winkel te Wouw. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Klein Geluk nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Klein Geluk en van de medewerkers en de producten van Klein Geluk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Klein Geluk is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Klein Geluk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Klein Geluk.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Klein Geluk ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Klein Geluk verschuldigd is.

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Klein Geluk dan wel tussen Klein Geluk en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Klein Geluk, is Klein Geluk niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Klein Geluk.

7.5 Klein Geluk is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.kleingeluk-wouw.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

 

Leave a Reply